fbpx

workbook „Jak samodzielnie zbadać kulturę organizacji? – dla konsultantów

3 690,00 

Oto workbook, który pozwoli Ci samodzielnie zbadać kulturę Twojej organizacji.

Spis treści:

wstęp: Po co badamy kulturę organizacji?
rozdział 1: Jak przeprowadzić badania z wykorzystaniem kwestionariuszy:
– Kima Camerona i Roberta Quinna,
– Charlesa Handy’ego,
– autorskiego opracowanego przez Julitę Dąbrowską i Marcina Łączyńskiego.
rozdział 2: Jak przeprowadzić badania jakościowe wykorzystujące:
– obserwacje,
– wywiady indywidualne,
– desk research,
– eksperymenty.
rozdział 3: Jak interpretować wyniki badań i jak wyciągać wnioski?

Workbook będzie dostępny 31.01.2020 roku w formie imiennego PDF-a przesłanego na adres Kupującego.

Autorzy workbooka: Julita Dąbrowska, Marcin Łączyński.

Warunki zakupu, dokonując zakupu Kupujący jednocześnie wyraża na nie zgodę:

  1. Workbook jest dostępny dla konsultanta, który tym samym oświadcza, że zamierza przeprowadzić badanie kultury organizacji w firmach swoich klientów.
  2. Kupując ten workbook Kupujący otrzymuje zgodę na zbadanie kultury organizacji swoich klientów, ważną w Polsce.
  3. Kupujący ma prawo do wprowadzenia workbooka do pamięci komputera służbowego lub innego urządzenia elektronicznego, w tym serwerów systemów informatycznych, należących do konsultanta, w celu przeprowadzenia badania kultury organizacji.
  4. Kupujący nie ma prawa do: a) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału workbooka i jego utrwalonych lub zwielokrotnionych egzemplarzy, b) rozpowszechniania workbooka za pośrednictwem Internetu, c) wykorzystywania workbooka w celach marketingowych, odsprzedaży, promocji oraz merchandisingu, d) wykorzystywania workbooka jako materiał w trakcie konferencji, szkoleń, prezentacji, e) jak również publicznego wyświetlenia, publicznego udostępnianie workbooka w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, f) przekazywania odpłatnie lub nieodpłatnie jakiejkolwiek części i/lub całości workbooka jakimkolwiek osobom trzecim.
  5. Kupujący oznaczy autorów workbooka jako twórców workbooka, podając ich imiona i nazwiska oraz link do strony internetowej Sprzedawcy tj. julitadabrowska.pl
  6. Kupujący dokonując zakupu tego workbooka, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego workbooka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jest świadomy, że w ten sposób traci prawo odstąpienia od umowy.
  7. Kupujący otrzyma workbooka w dniu 31 stycznia 2020 roku.

Masz pytania – skontaktuj się ze mną.